5 novembre 2017

…. I EL POEMA DEL CENTENARI DE L’ORFEÓCENTENARI DE L’ORFEÓ SARRIANENC

Segons diu el calendari
l’Orfeó Sarrianenc fa
aquesta any el centenari
des de quan e1s va fundar.

Importància ja tenia
quan el Centre Parroquial
fa molt temps se’l coneixia
amb el nom de la Coral.

Si ha sofert alguna pausa,
cada cop se n’ha sortit,
ha vençut qualsevol causa
i de nou tots l’hem sentit.

Heus aquí la colla nostra,
del poble representant,
unitat molt bé demostra
mentre van tots junts cantant.

I amb tant anys de trajectòria
destacar aquí cal també
els que són ara a la glòria
i que avui no hi poden ser.

Recordem força bé encara
Mossén Àngel, fundador,
que també per la sardana
va ser bon compositor.

Per la data aconseguida,
actes bons s’han celebrat,
a la Casa de la Vila,
l’antic grup fou recordat.

Cent anys feia que estrenava
la senyera al seu balcó
mentre el públic escoltava
el cant dolç de l’Orfeó.

Si avui l’obra que es presenta
en anglès escrita està,
ara té la nostra empremta:
ells l’han fet en català1.

Sarrianenca és l’afició,
centenària la Coral,
i el mèrit de l’Orfeó
és del Centre Parroquial.

Frederic Bou