Artistes pedagogs

“Artistes Pedagogs” neix amb l’objectiu de realitzar projectes pedagògics que usen les arts com a mètode educatiu. Aquest equip està coordinat per Magalí Frappant, membre de secció del nostre Centre “Cia La Fresca”, i professora dels tallers de teatre infantils així com del casal d’ estiu. Hi participa també Marta Sala, que ha col·laborat aquest curs amb tres projectes del Centre, el Triangle Inclusiu (grup de teatre d’ alumnes de secundària i persones sense sostre), els tallers infantils i el casal d’estiu.

El projecte, com hem comentat, compta amb el suport de la secció del Centre de Sarrià “Cia. La Fresca” que cedeix el seu fons de material d’ escenografia, attrezzo i vestuari a les activitats de teatre coordinades per l’ equip d’”artistes pedagogs”.

“Artistes Pedagogs” farà extensiva aquesta oferta a les escoles de barri, creant una sinergia positiva que donarà a conèixer l’activitat del centre de Sarrià en els diferents centres educatius. Dues escoles ja s’ hi ha apuntat.

L’ equip d’”artistes pedagogs” presenten aquest projecte amb molt il·lusió, esperen que el veieu amb bons ulls i poder continuar comptant amb tots vosaltres.

Si voleu contactar amb ells:
info@artistespedagogs.com
664266547
artistespedagogs.com